Verklaringvanexecutele.nl

Zijn mijn gegevens bij Verklaringvanexecutele.nl veilig?

Toon alle vragen

Zijn mijn gegevens bij Verklaringvanexecutele.nl veilig?

Vanzelfsprekend worden uw gegevens bij Verklaringvanexecutele.nl geheel vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden zeker niet verkocht aan de beheerders van andere websites, ongeacht of deze een commercieel of ideëel belang nastreven.
Alle medewerkers van Verklaringvanexecutele.nl zijn contractueel en wettelijk tot geheimhouding verplicht van alle persoonlijke gegevens waar zij kennis van nemen in het kader van de afgifte van een verklaring van executele. Alleen belanghebbenden (zoals schuldeisers, mede-erfgenamen en onterfde kinderen) kunnen aanspraak maken op een afschrift van de verklaring van executele. Iedere notaris is wettelijk verplicht op hun verzoek een afschrift van een verklaring van executele te verstrekken.