Verklaringvanexecutele.nl

Wat is legalisatie?

Toon alle vragen

Wat is legalisatie?

Als u een volmacht of een andere verklaring tekent, is het uiteraard belangrijk dat het met zekerheid vaststaat dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders. Dat kan als uw handtekening op de volmacht/verklaring wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht/verklaring heeft ondertekend en dat het uw handtekening is die op de volmacht/verklaring staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening. De legalisatie vindt plaats doordat de notaris een verklaring plaatst onder uw handtekening, waarin hij uw handtekening "voor echt" verklaart. De verklaring van de notaris gaat vergezeld van zijn handtekening en ambtsstempel.
Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Een notaris kan daarvoor kosten in rekening brengen. Het is daarom wellicht raadzaam dat vooraf bij uw notaris na te vragen. U dient er rekening mee te houden dat legalisatie van uw handtekening altijd nodig is in het geval er een volmacht nodig is voor de verkoop van een onroerende zaak of in het geval u in het buitenland woonachtig bent.