Verklaringvanexecutele.nl

Wat is het Centraal Testamentenregister?

Toon alle vragen

Wat is het Centraal Testamentenregister?

Alle testamenten die in Nederland worden opgemaakt, moeten door de notaris die deze mede-ondertekent worden aangemeld bij een centraal register, het Centraal Testamentenregister of kortweg: CTR. Let wel: de notaris hoeft niet de inhoud van het testament door te geven; die moet geheim blijven. De notaris hoeft alleen maar door te geven dat door een bepaalde persoon op een bepaalde dag een testament bij hem is gemaakt.
Na iemands overlijden is iedere notaris die met de afgifte van de verklaring van executele wordt belast, verplicht inzage te nemen in het CTR om te achterhalen of de overledene een testament had gemaakt en zo ja, waar het laatste testament is opgemaakt.
Op die manier bestaat steeds de zekerheid dat een in Nederland opgemaakt testament uiteindelijk na het overlijden bekend wordt.
Voor codicillen bestaat niet een soortgelijk register, zodat het risico bestaat dat een codicil niet wordt gevonden of zelfs onbedoeld "verdwijnt".
In verschillende ons omringende landen kent men soortgelijke registers voor testamenten. Het is echter niet uit te sluiten dat een testament dat in het buitenland is opgemaakt uiteindelijk niet bekend wordt.