Verklaringvanexecutele.nl

Moet ik belasting betalen over de erfenis?

Toon alle vragen

Moet ik belasting betalen over de erfenis?

n principe moet iedereen die iets erft daarover erfbelasting betalen. De wet kent echter enkele vrijstellingen. De meest voorkomende vrijstellingen zijn: 

  • voor de partner: 627.367 euro
  • voor kinderen: 19.868 euro
  • voor kleinkinderen: 19.868 euro
  • voor ouders: 47.053 euro
  • voor anderen: 2.092 euro

 
Wordt er meer geërfd dan het vrijgestelde bedrag, dan is over dat meerdere erfbelasting verschuldigd, deze bedraagt:

  • voor de partner en kinderen over de eerste 117.214 euro: 10% en over het meerdere 20%
  • voor de (achter)kleinkinderen over de eerste 117.214 euro 18% en over het meerdere 36%
  • voor alle anderen over de eerste 117.214 euro 30% en over het meerdere 40%