Verklaringvanexecutele.nl

Ik heb ruzie met mijn familie. Wat nu?

Toon alle vragen

Ik heb ruzie met mijn familie. Wat nu?

Op deze vraag is geen eensluidend antwoord te geven. Voor de afgifte van een verklaring van executele kan het echter noodzakelijk zijn dat er meerdere familieleden een handtekening zetten en dat kan natuurlijk lastig zijn als de onderlinge verhoudingen verstoord zijn. Neem ingeval van twijfel contact met ons op om vooraf te bespreken in hoeverre uw specifieke probleem kan worden behandeld.