Verklaringvanexecutele.nl

Hoe komt Verklaringvanexecutele.nl aan de benodigde aanvullende gegevens?

Toon alle vragen

Hoe komt Verklaringvanexecutele.nl aan de benodigde aanvullende gegevens?

De wijze waarop Verklaringvanexecutele.nl aan haar informatie komt verschilt niet wezenlijk van die van andere notariskantoren.

Wij controleren bij het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag het testament van de overledene. Via speciale internetverbindingen kunnen wij inzage nemen in het Curateleregister, het Faillissementsregister en het Verificatie Identificatie Systeem (VIS).

Het VIS is opgezet om snel te kunnen controleren of het identiteitsbewijs van een cliënt (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) niet is gestolen of als vermist is opgegeven en is daarmee een belangrijke waarborg om fraude te voorkomen.