Verklaringvanexecutele.nl

Veelgestelde vragen

Ik heb ruzie met mijn familie. Wat nu?
De verklaring van executele
Hoe weet ik wie de erfgenamen zijn?
Wat is een successie-aangifte?
Wat is legalisatie?
Wat is het Centraal Testamentenregister?
Ben ik als erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de overledene?
Wat is beneficiair aanvaarden?
Wat is een executeur?
Wat is een codicil?
Wat is een testament?
Moet ik belasting betalen over de erfenis?
Online aanvragen
Moet ik voor een verklaring van executele naar de notaris waar het testament is opgesteld?
Moet een verklaring van executele perse door een notaris worden afgegeven?
Krijg ik een factuur?
Aan wie moet ik betalen?
Zijn mijn gegevens bij Verklaringvanexecutele.nl veilig?
Hoe komt Verklaringvanexecutele.nl aan de benodigde aanvullende gegevens?