Verklaringvanexecutele.nl

Privacybeleid

Privacy verklaring

Verklaringvanexecutele.nl is een project van Internetnotarissen B.V. Persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Verklaringvanexecutele.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan door Verklaringvanexecutele.nl geselecteerde notariskantoren voor de uitvoering van de door u verstrekte opdracht tot het opmaken van een verklaring van executele, danwel het verstrekken van advies.

Wijzigingen

Verklaringvanexecutele.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig deze privacy policy voor eventuele aanpassingen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.